HSB


hsbHSB Göta erbjuder ett komplett utbud av tjänster av fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och nyproduktion av bostadsrätter.

HSB Göta är en helhetsentreprenör och har även eget fastighetsbolag med hyreslägenheter. Utöver sina bostadsrättsföreningar har man en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. HSB Göta finns i Jönköpings- och Hallands län samt i delar av Södra Älvsborg.

Hemsida: www.hsb.se/gota