Om Forum Basket


Trygg idrottsmiljö i Forum Basket

Forum Basket värnar om en trygg idrottsmiljö i föreningen där barn, ungdomar och vuxna får utvecklas och må bra. Värdegrundsarbetet i Forum Basket kallas för The Forum Basket Way och syftar till att kontinuerligt arbeta med grundläggande demokratiska värderingar, allas lika värde, jämställdhet samt solidaritet.

Fyra värdeord utgör föreningens sammanfattande värdegrund:

  • Gemenskap. Forum Baskets verksamhet ska präglas av gemenskap. Alla som är verksamma i föreningen ska verka för att gemenskap är en självklarhet och ett ledord. Ingen form av kränkningar eller mobbing tolereras i föreningen.
  • Respekt. Spelare, ledare och föräldrar ska uppträda respektfullt på och utanför planen. Alla ledare, tränare, motståndare och funktionärer ska visas respekt.
  • Trygghet. All verksamhet i föreningen ska sträva mot att alla känner kamratskap och trygghet.
  • Glädje. Alla som är verksamma i föreningen ska i alla sammanhang verka för positiv inställning och glädje i allt som man engagerar sig i.

Här kan du läsa mer om Forum Baskets värdegrundsarbete:

The Forum Basket Way

Om du undrar över något när det gäller Forum Baskets värdegrundsarbete, har förslag på hur arbetet kan utvecklas eller vill föra fram något som oroar dig som förälder eller ditt/dina barn är du välkommen att kontakta någon av följande personer:

Mikael Segolsson                                        Susanne Aulander

070 2724907                                            0731-839893

mikael.segolsson@ju.se                             susanne.aulander@jonkoping.se


Föreningens historik